بیندی(بامیه هندی)

پیازها را تفت داده تا کمی صورتی شود بامیه ها را به اندازه های دلخواه خرد کرده 

و داخل بیازها تفت می دهیم زنجبیل و سیر را له کرده به همراه فلفل سبز که از وسط

نیمه شده داخل بامیه ها می ریزیم 

کمی هم زده و بقیه ادویه ها را هم اضافه می کنیم .باحرارت ملایم  در تابه را بسته تا   بپزد

وقتی اب غذا خشک شد کم ابلیمو را هم اضافه می کنیم

نکته: می شود یک عدد کوجه فرنکی هم اضافه کرد تا تندی زیاد انرا کم کند

 میزان ابلیمو به ذایقه بستکی دارد

  

/ 0 نظر / 133 بازدید